Nu ska Kinnas nya centrum formas

Måns Hallén, chef för Bygg- och miljökontoret i Mark, utanför Lyckeskolan, Kinna.

Foto: Måns Hallén, chef för Bygg- och miljökontoret i Mark, utanför Lyckeskolan, Kinna. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 3 januari 2018

Nu går startskottet för den stora omvandlingen av Kinna centrum. Det är ett arbete kommunen utför i samarbete med näringsliv och Markbor.
- Det är en historisk händelse och därför får man ha viss respekt för uppdraget, säger Måns Hallén, chef för Bygg- och miljökontoret i Mark.

Med historisk händelse menar han att samhället aldrig tidigare stått inför en omvandling av den kalibern.
Utgångspunkten har varit att bygga en ny högstadieskola istället för nuvarande Lyckeskolan.
Men idag handlar det om ett samordnat uppdrag att se över hela området – Saharas grusplan, Lyckeskolan, gamla Knalleskolans område och parkeringsdäcket intill. Totalt handlar det om ungefär en fjärdedel av Kinna centrum.
- Det handlar om placering och innehåll – från skola, idrottshallar, kulturhus och bebyggelse till hela centrummiljön.

Många Markbor inblandade

Utformningen av det nya Kinna centrum sker i samarbete med en mängd lokala aktörer. Marks Näringslivsråd har redan avverkat ett möte om framtidsplanerna.
I slutet av januari hålls en stor workshop i Rydal. Där träffas företagare, handlare, fastighetsägare, ungdomar, politiker och tjänstemän. Målet är en samlad bild av vad man vill ha ut av Kinna centrum.
- Min förhoppning är att vi efteråt ska vara överens om vissa punkter och att de blir vägledande för det fortsatta arbetet, säger Måns Hallén.

Flera funktioner

Omvandlingen handlar inte enbart om utseende. Måns Hallén talar om placering av funktioner – skolrestaurang eller en restaurang för hela Kinna, precis som ett bibliotek. Samma tankar kretsar kring exempelvis en gemensam aula och scen.
- Vi försöker se vad funktionerna innebär, dels för skolan, dels för staden Kinna.

Idéskiss

Klicka på idéskissen för att se den i större format.

Att området kan rymma mycket förstår man av ett tankeexempel - se idéskissen över det aktuella området ovan:

  • 400-500 bostäder vid en bebyggelse med i snitt fyra våningars höjd.
  • 10000 kvadratmeter bruttoarea för handel och kontor.
  • 10 000 kvadratmeter bruttoarea för en ny högstadieskola.
  • Kulturhus med bibliotek, restaurang och teaterscen.
  • Idrottshallar för gymnastik och multifunktionell idrott.
  • Parkeringsplatser samt inlastning och varor under marknivå.

- Detta är bara ett exempel för att man ska få ett hum om vad som går att åstadkomma, en bild över möjligheterna, säger Måns Hallén.

Se över dagens problem

- Om man ska skapa något nytt måste man också se de problem som finns idag och göra något åt dem – exempelvis att man idag inte kommer in i centrum på ett naturligt sätt.
En annan del är finansieringen. Genom att sälja kommunal mark till intresserade exploatörer kan pengar frigöras för att användas till exempelvis ett kulturhus.
- Det är en politisk fråga. Men möjligheterna är fantastiska. Det är litet av once in a lifetime (en chans i livet) för Kinna.

Publicerad av: Marks kommun