Nu vill vi bli ännu bättre på bemötande

Senast uppdaterad den 18 december 2023

En enda samlad väg in till kommunen. Det blir resultatet när receptionen i Kinnaström stängs efter årsskiftet och kontaktcenter och kommunikation slås ihop till en gemensam enhet.

Varför görs denna förändring?

– Vi slår ihop kommunikationsenheten och kontaktcenter för att vi ska få ett tydligare fokus på att utveckla vår service och vårt bemötande för våra invånare. När vi skapar goda relationer med dem vi är till för undviker vi missförstånd och det gör vårt arbete mera effektivt – det påverkar också vår arbetsmiljö på ett bra sätt, säger kommunikationschefen Helen Rosenberg, som blir chef för den nya enheten efter årsskiftet.

 

Vilka fördelar kan detta skapa?

– Bemötande och service lyfts fram som prioriterade områden att satsa mer på i både undersökningen kommunkompassen och vårt näringslivsprogram. Kontaktcenter är den självklara första kontakten man får med Marks kommun. Det är hit man ringer för vägledning och råd, och det är här man tas emot när man ska besöka kommunhuset. På längre sikt vill vi att kontaktcenter kan lösa frågor åt våra invånare redan vid första kontakten, i stället för att jaga medarbetare runtom i organisationen. Vi har en bit att gå innan det är så, men det är i den riktningen vi vill gå.

 

– Vi ser också att många av våra besökare har svårt att förstå vilket kommunhus de ska besöka när, och där vill förenkla för våra besökare genom att låta kommunhuset i Kinna centrum bli den tydliga vägen in. Egentligen är det redan så idag, att det är väldigt få externa besökare i Kinnaström. Det är färre spontanbesök där och den stora majoriteten är interna besök. Då är det inte effektivt att bemanna två receptioner. Däremot kan det ju vara så att ett bokat besök äger rum i en annan byggnad – men då ska det framgå i samband med möteskallelsen, och det är den som ansvarar för mötet som välkomnar sin besökare istället för ett kontaktcenter.

 

Fakta: Så blir öppettiderna i kommunens kontakt efter årsskiftet

 

Kommunhuset i Kinna – öppet mellan 7.30 och 16.00.

Växeln: öppet mellan 8.00 och 16.00

 

Läs mer

Näringslivsprogrammet

Publicerad av: Marks kommun