Nutida Sjuhäradskonst på Rydals museum

Senast uppdaterad den 2 september 2016

NUTIDA SJUHÄRADSKONST är namnet på en ny bred och spännande utställning som visas på Rydals Museum 4 september – 13 november.

Utställningen visar konst som köpts in av Tore G Wärenstams Stiftelse under 2000-talet.

Tidigt fanns ett stort konst- och kulturintresse hos tidningsägaren Tore G Wärenstam. På Stiftelsens hemsida berättar man vidare att Tore ”på sin 60-årsdag 1968 lade grunden till den stiftelse som idag bär hans namn.” 

Stiftelsens syfte är att ”medverka till att skapa goda förutsättningar för det fria kulturlivet och hjälpa de kulturarbetare som finns utanför institutionerna att utvecklas och förverkliga sina idéer och projekt.” (www.tgws.se).

Bred utställning 

De utställande konstnärerna är Lena Björn, Björn Bergsten, Olle Brandquist, Björn Bredström, Hans-Göran Broman, Marie Capaldi, Kerstin Dahl-Norén, Kerstin Danielsson, Torbjörn Damm, Per-Erik Ekelund, Hans Elmer, Roj Friberg, Thage Folkesson, Hans Gothlin, Eva Hild, Erik Hårdstedt, Pontus Höök, Jarl Ingvarsson, Göran Ivarsson, Jerker Ivarsson, Staffan Johansson, Sven-Erik Johansson, Peder Josefsson, Eva Klasson, Sem Larsen, Johan Lindberg, Mikael Lindberg, Jolanta Nowaczyk, Hasse Persson, Rune Persson, Per-Anders Pettersson, Marta Runemark, Ingalill Sjöblom, Lars Tunbjörk, Jan Töve, Frida Winter, Ulla Zimmerman, Maurits Ylitalo och Lars-Åke Åberg.  

Publicerad av: Marks kommun