Ny åldersgräns på Kaskad

Senast uppdaterad den 10 december 2019

Från och med 1 januari 2020 gäller nya åldersgränser för bad med och utan ansvarig vuxen.

- Barn under 6 år måste alltid ha en vuxen simkunnig* person med sig i bassängen hela tiden.

- Barn under 12 år och besökare som inte kan simma måste ha en ansvarig vuxen simkunnig* person med sig i badhuset.

Max 3 icke simkunniga får medfölja varje simkunnig vuxen.

* Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg.

Kaskad har valt att följa rekommendationerna och vägledning som tagits fram av: Svenska livräddningssällskapet (SLS), Svenska badmästarförbundet, Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska badbranschen (SBB)

Publicerad av: Marks kommun