Ny attraktiv industrimark på gång i Mark

Bild på infarten till Skene skogs industriområde samt en infälld bild på Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande i Mark (S). Foto: Magnus Larsson

Foto: Skene skog och Horred byggs ut för att ta emot fler företag. – Vi ska både uppfattas som och vara en enastående företagskommun med ett mycket gott näringslivsklimat, och då är utbyggnaden av industrimark angelägen, säger Ulf Dahlberg (infälld). Bilder: Magnus Larsson.

Senast uppdaterad den 30 januari 2024

Nu bäddar vi för att fler företag ska kunna etablera sig på attraktiva och färdiga lägen i Mark.
Dels ska Skene skog byggas ut, dels kommer Horred byggas ut med fler industritomter.

– En bärande punkt för att få nya företag att etablera sig är att det finns färdig mark på plats. Det har varit näringslivets behov och krav, och nu levererar vi det också, förklarar Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

Skene skog nära storstad och flygplats

Skene skog är etablerat sedan länge, med flera välkända och större företag. Här kommer utjämning av mark i området att påbörjas i år. Därefter ska vägar och VA (vatten och avlopp) anläggas. I dagsläget finns även flera intressenter till de nya tomterna, som ska skapas.

– Vi anpassar området för de företag som vill köpa färdigberedd mark här och skapar en högre attraktionskraft. Skene skog har ju ett väldigt fint läge, intill länsväg 156 och nära både Göteborg och Landvetters flygplats. Plus att vi slumpar nästan bort marken jämfört med andra kommuner.

Horred – södra porten till Mark

I Horred gäller utbyggnadsplanerna Lida-området i södra utfarten av samhället. Totalt omkring 18 hektar mark ska förvandlas till färdig tomtmark, med gator och VA. Lida-området ska börja projekteras senare i vår och kan stå färdigt i år.

– Horred ligger oerhört strategiskt väl till som södra porten till Mark, säger Ulf Dahlberg. Den nya industrimarken ligger attraktivt intill riksväg 41, det är mycket nära både E6:an och Varbergs hamn för nationella och internationella transporter.

Fler bostäder i Horred

Han pekar på att kommunen också antagit en ny detaljplan i centrala Horred för bostäder nära service, skola och kommunikationer. Här ryms 90-talet bostäder – såväl villor som hyresrätter och bostadsrätter.

– De företagare som väljer att etablera sig i Horred kan då också ge sina anställda en möjlighet att bo i ett litet paradis. Dessutom finns ju god möjlighet att jobbpendla tack vare Viskadalsbanan.

Ett viktigt steg emot målet

Ulf Dahlberg ser utvecklingen i Horred och Skene som ett viktigt steg emot målet att vara Bästa företagskommun.

– Ja, vi har sagt att vi ska ha en gynnsam näringslivsutveckling. Vi ska både uppfattas som och vara en enastående företagskommun med ett mycket gott näringslivsklimat, och då är utbyggnaden av industrimark angelägen.

– Både Horred och Skene har ju dessutom all den önskvärda servicen för att företag ska uppfatta detta som en bra affär.

Bättre på att lyssna och göra förbättringar

Ulf Dahlberg pekar på den goda utveckling som skett och sker inom kommunen, för att bättre lyssna på näringslivet och genomföra förbättringar.

– Vi gör denna förflyttning tillsammans med det lokala näringslivet. Vi ska vara engagerade och involverande så att företagarna ska förstå att vi är en möjliggörare för dem.

– Vi tror att företagarna själva vet bäst vad de behöver. Men det är också viktigt att inse att det inte bara handlar om att jobba snabbare, utan att vi gör resan tillsammans.

Läs mer

På länken nedan hittar du mer information om etablering i Mark - både mark och lokaler.

Publicerad av: Marks kommun