Ny entreprenör för slam- och sophämtning

Senast uppdaterad den 27 december 2018

Den 1 januari 2019 byter vi entreprenör till LBC Borås AB. De som får nya hämtdagar kommer att underrättas via brev. Från 1 januari gäller delvis nya kontaktvägar för dig som kund.

Här kan du se vem du ska kontakta i vilket ärende.

Kontakta Marks kommuns kundtjänst när det gäller:

 • Fakturafrågor
 • Nytt abonnemang, ägarbyte
 • Abonnemangsändringar (tömningsintervall, byte av kärlstorlek etc.)
 • Avgifter
 • Sortering av avfall

Kontakt: kundtjanst@mark.se, 0320 21 70 55
Telefontider: 10.00 -12.00 samt 13.00-14.30, helgfri måndag till fredag.

Kontakta LBC:s kundtjänst för sopor när det gäller: 

 • Utebliven eller extra sophämtning
 • Tömningsdag för sopkärlen
 • Trasiga sopkärl
 • Matavfallspåsar
 • Placering av sopkärl
 • Framkomlighet för sopbilen  

Kontakt: hushall@lbc-boras.se, 033 17 74 79
Telefontider: 07.00-12.00 samt 13.00-16.00, helgfri måndag till fredag
Du kan även göra en felanmälan här på hemsidan gällande dessa ärenden. Klicka här för att komma rätt.  

Kontakta LBC:S kundtjänst för slam när det gäller:

 • Beställning av extra slamtömning
 • Tömningsvecka för enskilt avlopp
 • Utebliven slamtömning
 • Klarar min väg slambilen?
 • Praktiska frågor om slamtömning

kinna@lbc-boras.se, 0320 14 1 05
Telefontider: 7.00-16.00, helgfri måndag - fredag.
Journummer övrig tid: 033 10 70 50. 

Publicerad av: Marks kommun