Ny GC-väg aktuell mellan Sätila och Hyssna

Karta över planerad gång- och cykelväg samt överföringsledning mellan Sätila och Hyssna.

Foto: Karta över planerad gång- och cykelväg samt överföringsledning mellan Sätila och Hyssna.

Senast uppdaterad den 26 januari 2018

En ny gång- och cykelväg mellan Hyssna och Sätila kan börja byggas efter sommaren i år, om allt går planenligt. Och det är en efterlängtad förbindelse av boende utmed sträckan.

Tidigare har 130 boende i Almered-området mellan Hyssna och Sätila fört fram önskemål om en bättre väg för cyklister och fotgängare.
Den planerade gång- och cykelvägen ger flera fördelar. Det blir säkrare och smidigare att ta sig till skola, affärer på de två orterna, lunch- och middagsbesök, bad liksom locka till spontana utflykter för hela familjen i det natursköna området.
- Det känns bra att kunna erbjuda ett vettigt och säkert alternativ för cyklisterna, säger Karin Ahlgren, projektledare på Marks kommun.


Karin Ahlgren, projektledare.

Delvis asfalt

Den planerade gång- och cykelvägen asfalteras mellan Sätila och Almered, resten av sträckan får grusbeläggning.
Vägen kommer att följa och byggas ovanpå den nya överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Sätila och Hyssna. Lösningen innebär 4-5 miljoner kronor i minskade utgifter. Gång- och cykelvägen väntas kosta 13 miljoner kronor.

Klicka på kartan för en större bild.

Ansluter till Hyssna handel

Gång- och cykelvägen dras på vänster sida utmed nuvarande bilväg från Sätila sett, korsar vägen vid Grebbeshult, och fortsätter parallellt med bilvägen fram till Sjölyckans busshållplats. Där viker gång- och cykelvägen av sydost emot Bonared för att ansluta till området runt Hyssna Handel.
Fortfarande återstår dock markavtal med berörda ägare mellan Sätila och Hyssna, innan gång- och cykelvägen kan börja byggas. Markförhandlingar kommer därför att ske med start i februari.

Utbyggda hållplatser

Parallellt planerar Trafikverket en utbyggnad av busshållplats och pendelparkering vid Hyssna handel för att förbättra kollektivtrafiken och säkerheten i området.
Samma utbyggnadsplaner för hållplatser och parkering finns för övrigt även vid Hjorttorpskrysset.

Publicerad av: Marks kommun