Ny infart till Nynäsgatan öppen för trafik

Senast uppdaterad den 30 maj 2016

Den 26 maj öppnades den nya infarten till Nynäsgatan från Varbergsvägen för trafik och därmed stängdes också den tillfälliga förbifarten för tung trafik genom Kunskapens hus.

Arbetet med den nya infarten till Nynäsgatan från Varbergsgatan har pågått under våren och har påverkat trafikanter då bland annat ett körfält på Varbergsvägen i perioder har varit avstängt. 

Den nya infarten med gång- och cykelbana är nu färdigställd och trafiken släpptes på den 26 maj. I samband med detta stängdes den tillfälliga förbifarten för tung trafik genom Kunskapens hus. På bron över Viskan på Nynäsgatan gäller fortsatt förbud för tung trafik.

Publicerad av: Marks kommun