Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Senast uppdaterad den 10 mars 2020

Trafikverket planerar för en ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Det är en av de första delarna av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg.

Som ett första steg har Trafikverket tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver förutsättningar och hur den nya järnvägen påverkar miljön på ett övergripande plan. Nu har du möjlighet att lämna dina synpunkter på samrådsunderlaget. Man vill också gärna ta del av dina kunskaper om förutsättningar i det område som du bor och rör dig i.

 

Läs mer om samrådet och hur du lämnar synpunkter här:

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor

Och här hittar du också ett informationsblad avseende den nya järnvägen. 

Välkommen på samråd om ny järnväg mellan Göteborg och Borås

 

 

Publicerad av: Marks kommun