Rasmus ny kultur- och fritidschef i Mark

Senast uppdaterad den 11 oktober 2019

Rasmus Torngard blir ny Kultur- och fritidschef i Marks kommun.

- Jag ser mycket fram emot att arbeta i Marks kommun eftersom det finns stora möjligheter till utveckling. Jag känner ett särskilt engagemang för de jämlikhets- och jämställdhetsutmaningar som finns inom barns och ungas fritidsvanor i praktiskt taget alla kommuner. Dessutom blir ju barnkonventionen snart lag. Men framför allt ser jag just nu fram emot att lära känna verksamheten, kommunen och alla för mig nya människor, säger Rasmus Torngard om sin nya tjänst.

Turnerat som musiker

Han arbetar idag som chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Askersunds kommun. 36-årige Torngard är i grunden musiklärare och musiker, och har under flera år avverkat konserter runtom i Sverige, Danmark och USA.

Efter det fortsatte han karriären som musikskolechef och därefter projektledare i Askersundskommun innan sitt nuvarande chefsuppdrag.

Rasmus Torngard tillträder sin nya tjänst den 13 januari nästa år. Maria Larsdotter-Spertina, är fortsatt tillförordnad chef fram tills Rasmus Torngard börjar sin anställning.

Publicerad av: Marks kommun