Ny lekplats i Stationsparken

Kerstin Furth, kommunens trädgårdstekniker, vid den nya lekplatsen som växer fram i Stationsparken. Bild: Magnus Larsson

Foto: Kerstin Furth, kommunens trädgårdstekniker, vid den nya lekplatsen som växer fram i Stationsparken. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 29 mars 2018

Snart blir Stationsparken mitt i Kinna än mer familjevänlig. Nu byggs där en ny lekplats som väntas vara klar i slutet av maj.

Lekplatsen vänder sig främst till yngre barn, från 0 till 8 år, och lär bli en spännande plats för lek och fantasifulla äventyr.
Den kommer ha tema trafik och lekutrustning samt utformningen kommer att knyta an till namnet Stationsparken.

Eget tåg och kiosk

Här kommer att finnas ett tåg och en ”kiosk” och innehålla olika små lekfordon, lekhus med klättring och rutschkana, gruppgunga, cykelkarusell, med mera.
En asfalterad stig runtom lekytan med målade övergångsställen förstärker trafiktemat. Markunderlaget kommer vara konstgräs för så god tillgänglighet som möjligt. Platsen kommer även ha belysning.

Staket som säkerhet

För säkerhetens skull och för att gränsa av lekplatsen kommer det finnas nätstaket mellan lekplatsen och Stationsgatan/ Nya Kinnavägen. För familjer som tar sig till platsen i bil finns parkering alldeles intill, på Rättaregårdsgatan.

Barn har varit med och skapat lekplatsen

Barn från Rönnbärets förskola i Kinna har varit delaktiga i utformningen av lekplatsen. Funktionshinderrådet och kommunens tillgänglighetssamordnare har också varit delaktiga i arbetet.
När lekplatsen är färdig så blir det invigning. Under tiden den byggs kommer området att hållas stängt.

Stationsparkens historia skyltas

Stationsparken är en central plats och del av Kinnas historia. Detta kommer att uppmärksammas bland annat i form av skyltar som visar var de tidigare förläggargårdarna låg innan parken bildades.
Bakgrunden till den nya lekplatsen är önskemål från många föräldrar och handlare för att kunna skapa en attraktiv plats för barn och vuxna centralt, som kan besökas i samband med handel i Kinna centrum.

Fler lekplatser byggs

Stationsparken är inte enda platsen i Kinna som får en ny lekplats. Vid Backagårdsbadets grönområde bygger Marks Bostad en stor lekplats. Den väntas vara klar för invigning i början av juni.

Publicerad av: Marks kommun