Det jobbas för fullt med kommunens sommarblommor

Senast uppdaterad den 16 juni 2020

Årets temat är ”Intense” vilket innebär att vi har intensiva färgkompositioner av olika karaktär på olika platser runt om i kommunen.

Gata/park har också arbetat med biologisk mångfald som en röd tråd genom årets utemiljöåtgärder. Detta har skett i samarbete med miljökontoret som har sökt LONA- bidrag från Länsstyrelsen som finansierar delar av åtgärderna. Gata/park har kunnat sätta upp insektshotell, så ängar, plantera perenner, buskar och sommarblommor som gynnar insekter, bin och fjärilar.

 - Vid de platser det gjorts åtgärder har vi satt ut en symbol en ”humla”, som också utgör årets sommardekoration vid Kinna resecentrum där vi brukar göra olika årstidsanpassade dekorationer, säger Kerstin Furth, trädgårdstekninker.

Under ”humlorna” har de planterat en sommaräng av sommarblommor. Det är Lina Ivarsson, en av kommunens parkarbetare, som har tagit fram symbolen och gjort dekorationerna vid stationen tillsammans med Marcus Rüttner.

Vildbimotorväg

Det håller också på att skapas en vildbimotorvägen” längs GC-vägen mellan Skene och Berghem – så de spinner vidare på samma tema. Man behålla sandiga marker som boområden för vildbin, så ängsblommor och plantera blommande buskar för bin, humlor och fjärilar. Även lägga upp död ved och borra hål i så att vildbiarter som vill ha sina bon i trä har boplatser i området. Förhoppningsvis utvecklas en finfin pollinatörsfauna på sträckan. Det finns redan sällsynta bin där.

Publicerad av: Marks kommun