Ny skolplattform i Mark

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020

Från och med höstterminen 2020 använder Marks kommun Vklass - en digital plattform för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Med Vklass kan du som är vårdnadshavare hålla dig informerad om vad som händer på skolan för att bättre stödja ditt barn och enklare kommunicera med förskolan, skolan och fritidshemmet. Vklass möter behoven för planering, dokumentation, uppföljning, analys, kommunikation med mera.

Publicerad av: Marks kommun