Ny tillfällig ledning för Barn- och utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad den 23 januari 2023

En ny ledning tar tillfälligt över chefsrollen för Barn- och utbildningsförvaltningen, från och med i dag måndag.

Det är den nuvarande ledningsgruppen för förvaltningen som under en begränsad tid kommer att dela på chefskapet.

 Det känns tryggt och bra att vi snabbt har fungerande lösning med erfarna medarbetare på plats. Barnen och ungdomarna är ju en mycket viktig målgrupp för kommunen och därför är det angeläget att vardagen för verksamheterna i skola och förskola fortsätter utan avbrott, säger Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande (S).

Under tiden pågår rekryteringen av en ny permanent förvaltningschef.

Den tidigare förvaltningschefen Mari Sandell Molander har tidigare meddelat att hon bestämt sig för att lämna sitt uppdrag i samförstånd med kommunen. Här pågår en avslutningsprocess mellan parterna och hon är under tiden därför arbetsbefriad från och med i dag.

Publicerad av: Marks kommun