Ny tobakslag från 1 juli 2019

Senast uppdaterad den 29 april 2019

Viktig information till dig som säljer tobaksprodukter i Marks kommun!

Den 18 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2019.

Kommunerna får genom den nya lagen ett utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Kostnaden för prövningen av ansökan om tobaksförsäljning är 8400 kr. 

Ni som har anmält tobaksförsäljning före den 1 juli 2019 kommer att omfattas av en övergångsperiod. Det innebär att ni får fortsätta försäljningen till och med 31 oktober 2019, sedan måste en ansökan om tillstånd inkommit till kommunen. Därefter får försäljningen fortsätta till dess att beslut fattas.

 

Laddra ner: Blankett för ansökan om försäljningstillstånd av tobak.

Ansökan om tillstånd för försäljning sänds till:
Marks kommun Socialförvaltningen 511 80 Kinna

Vid frågor är du välkommen att vända dig till:

Annette Eriksson
Enhetschef Vuxenenheten
Telefon 0320-21 72 29
Annette.eriksson@mark.se

Sebastian Högrell
Handläggare
Telefon 070-552 05 94
Sebastian.hogrell@mark.se

Publicerad av: Marks kommun