Nya återvinningscentralen snart klar

Gunnar Skoglund, enhetschef för avfall, och Rakel Martinsson, avfallsingenjör, ser fram emot öppningen av nya återvinningscentralen vid Skene skog. Foto: Magnus Larsson

Foto: Gunnar Skoglund, enhetschef för avfall, och Rakel Martinsson, avfallsingenjör, ser fram emot öppningen av nya återvinningscentralen vid Skene skog. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 6 juli 2017

En helt ny återvinningscentral är snart klar att tas i bruk på Skene skogs industriområde, mellan Skene och Hajom. Större, smidigare och säkrare - det finns flera skäl till att glädjas åt den stora miljösatsningen.
- Det blir en jätteförbättring för både Markborna och personalen, säger Gunnar Skoglund, enhetschef för avfall på Marks kommun.

Den nya återvinningscentralen (ÅVC:n) ligger precis intill den nuvarande. Skillnaderna mellan dem är stora, det lär Markborna upptäcka när den nya tas i bruk i augusti.
En ny återvinningsstation uppförs på vägen till ÅVC:n, för förpackningsavfall. Väl innanför grindarna på återvinningscentralens område finns en byggnad för kundmottagning, kontor och personalutrymmen till höger.
Till vänster ännu en byggnad som är anpassad för förvaring av miljöfarligt avfall, bland annat brandskyddad och kan klara av eventuella läckage.

Fler containerplatser

Mellan dem finns uppfarten till en lång ramp med betydligt fler containerplatser än tidigare. Här är det smidigt att stanna till med personbil och släp och lasta av sitt avfall i rätt container.
Kunderna slipper möta stora arbetsfordon och lastbilar som tidigare då både hanteringen av containrar samt utfartsvägen separerats från tung trafik. Besökaren kan alltså lämna avfall utan att behöva stöta på lastbilar som lassar och lossar containrar.
Systemet innebär också att utbytet av containrar sker smidigare och platserna betydligt bättre än tidigare kan anpassas efter behov och årstid.

Vinster

- Det är en vinst både för säkerheten plus att det blir smidigare för kunder, entreprenörer och personal. Vi tror att det på så vis blir enklare och går snabbare att lämna sitt avfall, säger Gunnar Skoglund.
Istället för att en hjullastare trycker ihop avfallet i containrarna finns en maskin anpassad för att bättre komprimera innehållet.
Efter rampen med containrarna kommer det finnas avlämningsplatser för annat avfall som exempelvis däck. En del av den gamla återvinningscentralen kommer att kunna användas för att lämna trä, sten och ris.

Fortsatt avgiftsfritt

Det är fritt antal fria besök till nya återvinningscentralen för alla kunder som har ett renhållningsabonnemang i Mark. Däremot gäller det bara personbilar med släp.
Senare väntas ett bomsystem installeras med inpassering med hjälp av särskilt avfallskort eller körkort, beroende på vilket system som väljs.
Bomsystemet ska även göra det möjligt att smidigare hantera trafikströmmen välbesökta dagar för att undvika trängsel vid avlämningsplatserna.

Fortsätta förbättra

- Vi kommer senare att utvärdera hur det fungerar för att kunna förbättra servicen ytterligare, säger Gunnar Skoglund.

En tanke är att förbättra sorteringen ytterligare.
- I framtiden skulle vi gärna börja sortera ut den plast som inte är en förpackning, det som idag slängs som brännbart, säger Rakel Martinsson, avfallsingenjör.

Festlig invigning

Lördagen den 2 september klockan 10-13 blir det festlig invigning av återvinningscentralen för alla åldrar, med en rad olika aktiviteter. Öppet Hus med femkamp, backklättring, tipspromenad och fika, är några exempel.
- Avfall är något som engagerar, som många har synpunkter på och då är detta ett bra sätt att träffa folk, säger Rakel Martinsson.
- Vi vill skapa en mötesplats och väcka tankar kring avfall, miljö och hållbarhet. I slutändan är det ju så att vi alla måste ta vårt ansvar för det vi slänger.

Publicerad av: Marks kommun