Nya direktiv angående idrott i skolan

Senast uppdaterad den 13 april 2020

För ytterligare insatser för att minska risken för smittspridning av covid-19 görs nu förändringar av idrottsundervisningen i skolan.

Från efter påsklovet, tisdag den 14 april 2020, skall all idrott vara utomhus tills vidare. Idrotten kommer också bara att vara aktiviteter som inte kräver ombyte och dusch för att undvika att eleverna samlas i trånga utrymmen för omklädning. 


Den centralt planerade simundervisningen ställs in efter påsklovet för den återstående vårterminen, det vill säga torsdag och fredag vecka 16 och 17.

Bakgrunden till förändringarna är att Folkhälsomyndigheten är tydliga med att fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott och träning ska därför fortsätta. Myndigheten har dock rekommenderat att se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster i huvudsak utomhus. Därmed ställs alltså simundervisning in.

 

Publicerad av: Marks kommun