Nya gång- och cykelvägen visades upp

Tomas Knutsson, Veidekke, Viktor Larsson, projektledare Marks kommun, Bo Peterson, ordförande Teknik- och servicenämnden (S), samt Pär-Erik Johansson, vice ordförande Teknik- och servicenämnden (M).

Foto: Tomas Knutsson, Veidekke, Viktor Larsson, projektledare Marks kommun, Bo Peterson, ordförande Teknik- och servicenämnden (S), samt Pär-Erik Johansson, vice ordförande Teknik- och servicenämnden (M).

Senast uppdaterad den 22 september 2020

Den nya gång- och cykelvägen mellan Berghem och Skene visades upp för massmedia i veckan. Och det är en efterlängtad väg med förbättringar för både djurliv, miljö, säkerhet och trafik.

- Vi har all anledning att vara stolta över att projektet nu är i hamn eftersom vägen har funnits med länge i planeringen, säger Bo Peterson, teknik- och servicenämndens ordförande (S).

- Nu kan elever och vuxna cykla både säkert och miljövänligt mellan Berghem och Skene.

Den nya gång och cykelvägen är belyst hela sträckan. Här finns också sittbänkar för den som vill ta en paus och njuta av omgivningarna.

Pär-Erik Johansson, vice ordförande i teknik- och servicenämnden (M), och inbiten motionär, instämmer.

- Jag tycker om att cykla och sträckan är jättefin.

Satsningar för vildbin

Utmed gång- och cykelvägen finns det vildbin och andra viktiga pollinerare som fjärilar och humlor, som i högsta grad bidrar till den biologiska mångfalden. Därför har det ordnats boplatser och matplatser för att de ska trivas även i fortsättningen.

Nya ledningar för vatten och avlopp

Vägprojektet är sammanslaget med projekt för att lägga ned en överföringsledning mellan Skene Reningsverk och Berghem. Kommunen fann det lönsamt att lägga ledningarna under och göra det lättare att komma åt ledningarna vid underhållsarbeten. De gamla ledningarna var förlagda i Viskan.

1,5 kilometer lång

Gång- och cykelvägen är cirka1,5 kilometer lång, 3 meter bred, och sträcker sig utmed riksväg 41, mellan vägen och järnvägen. En passage som var en stor utmaning var den över Skrålabäcksravinen där noggrann planering och nära samarbete med Trafikverket gjorde det möjligt att med förstärkningsåtgärder kunna passera ravinen. Idag kan man vila sig och se ut över bäcken som rinner i den passagen.

Strategisk partnering

Kommunen har samarbetat med entreprenören Veidekke i så kallad strategisk partnering. Det innebär i korthet att entreprenören är med i tidigt skede av projektet för att få en bra bild av omfattningen och kan påverka och bidra med sin kompetens.

- Jag är väldigt nöjd. Projektet och samarbetet med kommunen har gått väldigt bra, säger Veidekkes Tomas Knutsson.

Projektet är inte ännu slutfakturerat eller slutrapporterat, men ser ut att hålla sig inom budget på 8,24 miljoner kronor.

Agenda 2030

En kommun är en viktig aktör för att påverka de globala målen på den lokala nivån. Marks kommuns ambition är att Agenda 2030 ska genomsyra kommunens arbete. Läs mer om Agenda 2030 via länken nedan.

   

Publicerad av: Marks kommun