Nya näringslivshandläggare i Mark

Näringslivshandläggarna Jasna Kovacic och Simon Jacobsson.

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 12 september 2016

Marks kommuns ökar sin satsning på näringslivsfrågor och nu har två nya näringslivshandläggare tillträtt sina tjänster - Jasna Kovacic och Simon Jacobsson.

Kommunen fokuserar sedan tidigare på ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet i Mark via sitt näringslivskontor och näringslivsråd. Det handlar bland annat om att utveckla och förbättra kommunens service till företagen, samt att internt skapa en bättre förståelse för näringslivets behov och villkor.

Och nu förstärks alltså näringslivskontoret med två handläggare.

Jasna Kovacic har tidigare varit verksam inom privata näringslivet, inom bland annat AB Volvo och Ericsson.

- Mina tidigare arbeten har på olika sätt handlat om att skapa tillväxt och mer nöjda kunder och partners. Jag tycker att det är fantastiskt stimulerande att få komma till Marks kommun och ser fram emot att arbeta ihop med företagare, kollegor inom kommunen och politikerna för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Marks näringsliv.

Från Svenskt Näringsliv

Simon Jacobsson kommer från Svenskt Näringslivskontor i Halmstad. Där arbetade Simon i ett skolprojekt med syfte att stärka samverkan mellan grundskolan och näringslivet i fyra kommuner i Västsverige.

-  Jag tror näringslivskontoret kommer bli en positiv injektion för företagen i Mark, många spännande möten som förhoppningsvis leder till en konstruktiv dialog och en ökad förståelse för varandra.

På näringslivskontoret finns sedan tidigare även Marcus Holhammar, näringslivsstrateg, som verkar för att utveckla det goda samarbetet mellan kommunen och företagandet i Mark.

Publicerad av: Marks kommun