Pågående arbeten på gator i Skene

Senast uppdaterad den 5 augusti 2020

Marks kommun kommer utföra arbeten i Skene.
Sjuhäradsgatan ska få en rad hastighetsdämpande åtgärder.
Arbetet börjar v33 och bör vara avslutat i v36

Begränsad framkomlighet kommer att råda under arbetet och tidvis kommer vägen att stängas av. Under den perioden får man köra vägen runt på Gästgivaregatan.

Publicerad av: Marks kommun