Nya planer för Kinna centrum presenterades under informationsmöte

Senast uppdaterad den 17 juni 2020

Under tisdagen höll samhällsbyggnadsförvaltningen ett informationsmöte om planerna för Kinna centrum. Syftet var att inkludera såväl näringsliv som medborgare i de nya planerna – och man kunde presentera många spännande projekt för centrumutvecklingen.

Mötet hölls i Rydal och var öppet för alla som bor och verkar i Marks kommun. Alla intresserade erbjöds digitalt deltagande genom en webbsändning, men hade också alternativet att medverka på plats.

Under mötet presenterades flera olika projekt som ingår i centrumutvecklingen. Deltagarna fick bland annat ta del av visualiseringar för hur områden runt stadskärnan kan se ut, förslag på parkeringshus som del av utvecklingen av stadskärnan och tävlingsbidrag för Mark Bostads AB:s projekttävling för ett nytt bostadsområde i centrum.

Nya bostäder planeras

Mark Bostads AB presenterade tävlingsbidragen för den projekttävling som avgörs under juni månad. Bolagets VD Svante Dahlquist uppskattade informationsmötets bredd och är positiv till de nya planerna för Kinna centrum.

– Det blir tydligt att det är ett större sammanhang som vi verkar inom. Det är ett kul projekt, att få vara med att utveckla Kinna och Marks kommun, säger Svante Dahlquist.

Planer om fortsatt arbete med medborgardialog

Informationsmötet ingår i en dialogsatsning som samhällsbyggnadsförvaltningen vill arbeta vidare med, framförallt för att ge medborgare och näringsliv möjlighet till insyn och deltagande. Tanken med informationsmötet är att det ska fungera som startskott för ett utvecklat arbete med medborgardialog inom förvaltningen.

– Jag kan bara sammanfatta det i ett ord – äntligen. Det är det här jag tror på. Det har tagit ett tag innan vi kommit hit, covid-19 satte tillfälligt stopp för det i våras, men det känns verkligen att det här är rätt. Det är det här vi ska satsa på framåt, säger Malin Bexell, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Punkter som presenterades

  • Näringslivsenhetens arbete i Mark
  • Vision för Kinna centrum
  • Marks Bostads AB:s arbete i Kinna
  • Kommunens arbeten i Kinna: Nya Lyckeskolan och parkeringshus
  • Kvarteret Folkskolan: Gestaltning av området och genomgång av markanvisningstävling

Mötet avslutades med en frågestund. Frågor och svar kommer presenteras inom kort.

 

Vill du se mötet i efterhand?

Här kan du ta del av mötet i sin helhet

Publicerad av: Marks kommun