Nya regler för dig som vill besöka anhöriga på vård- och omsorgsboende i Mark

Äldre kvinna som håller i en käpp.

Senast uppdaterad den 28 september 2020

Från och med 1 oktober kan anhöriga besöka brukare på kommunens vård- och omsorgsboenden. För att det ska fungera bra är det viktigt att följa nedanstående regler och restriktioner.

-          Vid minsta förkylningssymtom får du inte besöka boendet.

-          Ring till avdelningen innan ditt besök. Detta för att det inte ska bli alltför många besök samtidigt.

-          Max 2 personer/besök.

-          Visir ska användas av besökare.

-          Tvätta dina händer eller ta handsprit när du kommer in.

-          Alla besök sker på bestämda platser. Det kan vara olika på olika boenden. Avdelningen informerar dig.

-          Vid besöket håll avstånd, minst 1 meter och ingen fysisk närkontakt

Gäller från och med 1 oktober

Reglerna ovan gäller från och med 1 oktober. Vid besök utsätts brukare, anhörig och personal för smittorisk om restriktioner inte efterföljs. Detta kan leda till att den du besöker kan bli sjuk och kan komma att isoleras.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittan

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen. Vi hoppas att vi snart kan återgå till våra vanliga rutiner vad det gäller besök. Det är värdefullt för alla.

OBS! Eventuellt tillfälliga besöksrestriktioner kan

förekomma vid behov. Det är därför viktigt att kontakta

avdelningen inför besöket. 

Med vänliga hälsningar

Äldreomsorgen i Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun