Distansstudier terminen ut på Marks gymnasieskola

Senast uppdaterad den 16 november 2020

För att dämpa smittspridningen av covid-19 genom att minska antalet elever som samtidigt vistas på skolan och i kollektivtrafiken förlängs nu distansundervisningen på Marks gymnasieskola och vuxenutbildning. Beslutet om partiell distansundervisning gäller terminen ut till och med 18 december.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förstärkta riktlinjer i Västra Götalandsregionen har skol­ledningen beslutat att förlänga de partiella distansstudierna på Marks gymnasieskola och vuxenutbildning.

Beslutet gäller alla årskurser till och med 18 december

Beslutet för gymnasieskolan gäller nu samtliga årskurser, 1, 2 och 3, på programmen för ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Åtgärderna gäller terminen ut till och med 18 december. 

Varvad distansundervisning för årskurserna

Med partiell distansundervisningen menas att undervisningen varvas under en viss tid. Till exempel kan en årskurs ha distansundervisning en vecka, och en annan årskurs har veckan därpå.

Den partiella undervisningen kan variera beroende på vilka ämnen det är. För teoretiska ämnen är det generellt lättare att ha distansundervisning än för de mer praktiska ämnena.

Vuxenutbildningen

För vuxenutbildningen och SFI, svenska för invandrare är det framförallt nivåerna C och D som får partiell distansundervisning.

Elever med stödbehov

De elever inom samtliga utbildningar som behöver stöd kommer erbjudas undervisning på plats.

Elever med distansundervisning kan beställa take-away

Under tiden för distansstudier erbjuds berörda eleverna möjlighet att förbeställa lunch för avhämtning, take-away. Se mer information via länken nedan.

Följ länken här för mer information som uppdateras löpande.

Publicerad av: Marks kommun