Nya tomter tar form vid Öresjön

Senast uppdaterad den 31 januari 2020

Just nu pågår VA-arbeten i ett område vid Öresjön, strax söder om Hanatorp, som ett inledande arbete med att skapa nya attraktiva tomter. Arbetet i det första skedet väntas väntas pågå till och med den siste mars.

Den tidigare antagna detaljplanen för området öppnar för sju nya tomter på ett fint läge nära Öresjön, strax söder om Hanatorp. Teknik- och serviceförvaltningen kommer stå för utbyggnaden av vatten-och spillvattenledningar till dessa sju nya tomterna och dessutom till två befintliga hus som ligger i anslutning till det nya området. I november-december 2019 utfördes hammarborrning under Öresjövägen för att kunna nå de kommunala ledningarna som ligger under gång-och cykelbanan där. Strax efter årsskiftet drogs resterande entreprenad igång med schaktningsarbete och anläggning av ledningar och brunnar på åkermarken.

Marks kommun beräknar att arbetet kommer pågå till och med sista mars, därefter kommer exploatörens entreprenör och anlägger vägen. Eftersom det ska vara en enskild väg har alltså inte kommunen ansvar för denna. Anläggningsarbetet med VA-ledningarna kommer inte påverka trafik eller omgivande bostäder något nämnvärt eftersom det ligger avsides den stora vägen.

Publicerad av: Marks kommun