Nystartat Instagramkonto för Kultur- och fritidsförvaltningen

Senast uppdaterad den 7 juni 2017

Kontot startades den 5 juni och kommer att presenterar arrangemang och händelser från kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun.

Det kommer även att vara ett så kallat stafettkonto där du kan följa verksamheter lite mer bakom kulisserna och träffa kommunens medarbetare som berättar om sin verksamhet och arbetsvardag.

Kontot heter ”Kultur och fritid i Mark” https://www.instagram.com/kulturochfritidimark

 

Kultur- och fritidsförvaltningen administrerar även följande sociala medier:

 

Nio Facebooksidor:

Folkhälsa i Mark https://www.facebook.com/Foraldratorget

Familjecentrum Prisman https://www.facebook.com/familjecentrumprisman

Badhuset Kaskad https://www.facebook.com/BadhusetKaskad

Kulturskolan i Mark https://www.facebook.com/kulturskolanimark

Bibliotek Mark https://www.facebook.com/BibliotekMark

Rydals museum https://www.facebook.com/Rydalsmuseum

Mingla i Mark https://www.facebook.com/Minglaimark

Sommarfredagar i Mark https://www.facebook.com/sommarfredagar

Ung i Mark https://www.facebook.com/Ungimark

 

Ett Twitterkonto

De speglar inläggen från de nio Facebooksidorna från kultur- och fritidsförvaltningen i Marks kommun.

Marks Kommun – K&F  https://twitter.com/Mark_Kommun

Publicerad av: Marks kommun