Nytt avtal gällande färdtjänst

Senast uppdaterad den 19 oktober 2023

I juni 2023 togs ett beslut om att se över avtalet för färdtjänst. Då bestämdes att när det nuvarande avtalet med Västtrafik löper ut, så tecknas ett nytt med Borås Stad i stället. Vad innebär detta för markbon som är i behov av färdtjänst? Vi träffar Lena Ferm Hansson som är ordförande i omsorgsnämnden i Marks kommun för att ställa några frågor.

Kommer resenärerna märka av detta?

– Det är relativt långa upphandlingstider och ledtider, förändringen ligger cirka tre år framåt i tiden och det nya avtalet börjar gälla i juni 2026. Under den tid som avtalet med Västtrafik fortfarande gäller, så kommer det fungera som vanligt. Man ansöker om färdtjänst på samma sätt som tidigare via kommunens handläggare och sedan sker en bedömning, förklarar Lena.

– Det kommer fungera likadant när ett nytt avtal är på plats, men i stället för att man som idag ringer och bokar sig resa via Västtrafik, så kommer det bli i någon annan form. Hur det kommer se ut rent praktiskt är inte klart riktigt ännu.

Görs denna förändring för att många varit missnöjda?

– Det sker väldigt många resor med färdtjänst i Marks kommun varje år, över 30 000 faktiskt och visst förekommer det ibland avvikelser där människor varit missnöjda. Det kan gälla allt från färdtjänsten inte kommit i tid till att man upplever att man inte fått ett bra bemötande, säger Lena.

– Men sett till den stora helheten så är det få ärenden som kommer in till synpunktshanteringen. Vi har haft en god dialog med Västtrafik genom åren gällande vad som kan förbättras och man har också vidtagit åtgärder. Men nu känner Marks kommun att det är dags att prova någonting nytt.

Har det varit en kostnadsfråga?

– Det kommer inte bli billigare med ett avtal med Borås Stad, men vi tror att ha färdtjänst på närmare håll kommer leda till bättre kvalitet för alla, menar Lena.

Är det en komplicerad fråga?

– Den här frågan är utredd och det har funnits flera olika alternativ att ta ställning till. Vi har ju haft Västtrafik sedan 2012 och man har förlängt avtalet några gånger. Det är en stor och viktig fråga eftersom den innefattar strax under 1300 personer som idag har beviljad färdtjänst i Mark, förklarar Lena.

Skulle man inte kunna skapa en egen organisation för färdtjänst?

– Att driva färdtjänst är komplext. Det kräver att man har en central som är bemannad större delen av dygnet, avtal med taxiföretag och det skulle också kunna vara sårbart undertiden man skulle bygga upp en sådan enhet. Så vi tror det är bra att vi kan förlita oss på samarbete med andra i det här fallet, säger Lena.

Så människor kan vara lugna, färdtjänsten kommer inte att försvinna?

– Färdtjänsten fortsätter precis som den gör idag med Västtrafik fram till juni 2026 och därefter tar Borås Stad över, avslutar Lena.

Publicerad av: Marks kommun