Nytt löfte för ökad trygghet

Tomas Stakeberg Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås, tillsammans med Erik Arnell, ordförande för Marks Bostad, och kommunalrådet Tomas Johansson, skakar hand efter att det nya Medborgarlöftet undertecknats.

Foto: Tomas Stakeberg Jansson, lokalpolisområdeschef i Borås, tillsammans med Erik Arnell, ordförande för Marks Bostad, och kommunalrådet Tomas Johansson, skakar hand efter att det nya Medborgarlöftet undertecknats.

Senast uppdaterad den 29 november 2017

Marks kommun kommer tillsammans med Polisen och Marks Bostad att fokusera på ökad trygghet i Mark under nästa år. Det står klart efter det nya Medborgarlöftet som parterna enats om.

Avsikten med Medborgarlöftet är att öka tryggheten för medborgarna i Marks Bostads bostäder samt i Kinna centrum genom minskad brottslighet, och på så vis öka förtroendet för polis, kommun och bostadsbolag.
För att nå dit kommer en rad konkreta åtgärder utföras under 2018:

  • Trygghetsskapande arbete med fotpatrullerande uniformerad polis i Kinna centrum samt de bostadsområden där det finns behov att öka tryggheten.
  • Intensifierat arbete mot tongivande kriminella aktörer i utpekade områden.
  • Medborgardialog på Hedbo, Skene, under våren 2018.
  • Polis och bostadsbolag genomför trygghetsvandringar tillsammans med boende på Hedbo och Assberg i Skene samt Snickaren och Muraren i Kinna.
  • En modell för grannsamverkan i flerfamiljshus på Hedbo samt Snickaren/Muraren ska presenteras och initieras.
  • En boinformatör projektanställs för att skapa kommunikation, trygghet och trivsel för Marks Bostads hyresgäster.

Kartlagt läget

Bakgrunden till Medborgarlöftet är den medborgardialog/enkät som polisen genomförde tidigare i höst för att få svar på vilka behov invånarna har när det gäller trygghet.

Enkäten och de gemensamma kartläggningar som gjorts visade att det finns behov av att öka tryggheten i Kinnas centrala delar plus de tre större bostadsområden som ägs av Marks Bostad – Hedbo, Assberg och Snickaren.
Genom att polisen och kommunen går samman är syftet att med gemensamma resurser bekämpa brottsligheten, öka synligheten och ska bättre dialog på de platser som upplevs mindre trygga.

Fakta Medborgarlöftet

Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås och Marks kommun tagit fram tillsammans utifrån rådande lägesbild i mark. Löftet beskriver vad kommunen och polisen konkret lovar att utföra under ett tidsintervall. Medborgarlöftet är en komplettering till den överenskommelse om samverkan som kommun och polis slöt 2016.

Publicerad av: Marks kommun