Nytt medborgarlöfte med fokus på ungas missbruk

Senast uppdaterad den 22 december 2016

Ungdomsbrottslighet, trygghet i Mark, trafiksäkerhet och organiserad brottslighet prioriteras i ett nytt samverkansavtal mellan Marks kommun och polisen. Dessutom ska ett medborgarlöfte från polisen till Markborna fokusera på ungas missbruk.

- Många av de mer komplexa situationer som vi ställs inför klarar vi inte av utan samverkan, därför välkomnar jag det nya samverkansavtalet och det för Marks kommun helt nya medborgarlöftet, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens ordförande (M), som undertecknat de båda avtalen med polisen.
Bakgrunden till samverkansavtalet är polisens trygghetsundersökning i kommunen som genomförs var tredje år. Undersökningen från 2014 resulterade i en analysrapport som visade att fyra områden stack ut från föregående analysrapport: ungdomsbrottslighet, trygghet i Mark, trafiksäkerhet och organiserad brottslighet.

Ändrar trender tillsammans

För att förändra trenden behöver polis och kommun samverka kring frågorna. Därför har man tillsammans tagit fram en samverkansöverenskommelse. Avtalet innebär en åtgärdsplan med en mängd olika brottsförebyggande insatser som ska öka tryggheten bland invånarna i Mark.
- Genom att vi i avtalet tydliggör vad var och en skall göra får vi en mycket bättre förutsättning för utvärdering och uppföljning, säger Tomas Johansson.

Även fokus på ungas missbruk

Lokalpolisområde Borås och Marks kommun har även för första gången tecknat ett medborgarlöfte om att polisen under 2017 fokuserar på och prioritera ungdomars missbruksproblematik.
Bakgrunden är flera dialoger mellan polis och medborgare, som visar på en oro när det gäller ungas drogkonsumtion och även annan kriminalitet som kopplas till missbruk.

Flera åtgärder

Löftet är en satsning för att hindra att ungdomar i riskzon hamnar i ett missbruk med kriminalitet och ohälsa som följd, och innebär en rad olika åtgärder:

  • Under två perioder - från mars tills skolavslutningen samt skolstarten i augusti till oktober – fokuserar polisen sitt arbete på ungdomar i riskzon.
  • Under året kommer polisen genomföra minst fyra insatser riktade emot narkotikabrott.
  • Fotpatrullering av polis i Kinnas eller Skenes centrala delar minst en gång per vecka för att öka tryggheten.
  • Brottsförebyggande på en av Marks skolor vid minst ett tillfälle per vecka samt ett aktivt samarbete mellan polis och kommunens ungdomsutvecklare.
  • Fältarbete minst en gång varje helg under perioderna Valborgsmässoafton – skolavslutningen samt 11 augusti till 11 september. Dessutom ska fältarbete även ske bl a under helger som bedöms riskfyllda.

- Vi skall arbeta sömlöst gentemot medborgarna. Människor skall inte känna att de hamnar mellan stolarna hos olika myndigheter. Det nya samverkansavtalet och medborgarlöftet vi gemensamt, kommunen och polisen, ger Markborna skapar förutsättningar för detta, avslutar Tomas Johansson.

Publicerad av: Marks kommun