Nytt resecentrum i Kinna

Senast uppdaterad den 1 juli 2020

Kinna kommer få ett nytt resecentrum. Det står klart efter att kommunfullmäktige nu har fattat beslut om nybyggnation.

Beslutet innebär att kommunfullmäktige inkluderar den välbehövliga investeringen, som väntas uppgå i 22 miljoner kronor, i budget för nästa år. I finansieringen av ett nytt resecentrum finns en statlig medfinansiering på 9,2 miljoner kronor inräknad.

Ett lyft för centrala Kinna

Behovet av ett nytt resecentrum är stort, och nybyggnationen kommer bli ett lyft för såväl kollektivtrafiken som upplevelsen av centrala Kinna.

– Ett nytt, fräscht och säkert resecentrum kommer att bli en bra port in till Kinna för de som åker kollektivt. Ett nytt resecentrum är också en viktig del i den modernisering och utveckling som nu sker i hela Kinna, säger Malin Bexell, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stora möjligheter för det kollektiva resandet

Kinnas nya resecentrum kommer ersätta den befintliga byggnationen vid järnvägsområdet och såväl vänthall, kiosk och någon form av servering kommer att samlas under samma tak. Dessutom utreds möjligheter för ett cykelgarage i direkt anslutning till själva vänthallen. I byggplanerna ingår även en översyn av gångtunneln under järnvägen.

– Den här satsningen kommer att innebära en stor förbättring för det kollektiva resandet i kommunen, säger Malin Bexell.

Byggprocessen och planeringsarbetet är redan igång och i höst väntar bland annat samråd och möjligheter till medborgardialog.

Publicerad av: Marks kommun