Nytt samarbete ska ge nyanlända bättre stöd

Christina Engström, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten. Foto: Magnus Larsson.

Foto: Christina Engström, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten. Bild: Magnus Larsson.

Senast uppdaterad den 19 juli 2022

Ett nytt projekt i Mark ska hjälpa nyanlända och deras barn till en bättre start i det svenska samhället.
Bakom står Marks kommun tillsammans med bland annat Vuxenskolan och Rädda Barnen.

– Det ska bli jätteroligt, jag ser verkligen fram emot att vi jobbar tillsammans kring detta, säger Christina Engström, enhetschef på Arbetsmarknadscenter, som håller i projektet.

Projektet finansieras med statliga medel. Det startar i september och pågår till och med slutet av nästa år.

Lättare ta steget in i arbetsmarknaden

Målgruppen är nyanlända, främst mammor, och deras barn. Ett syfte är att utveckla kunskaperna i svenska, även att bidra till att steget in i arbetsmarknaden blir enklare att ta.

– Vi vill nå utrikesfödda kvinnor som är hemma och föräldralediga eftersom vi sett att dessa haft en längre väg in i den svenska arbetsmarknaden. Genom att låta barnen börja på förskola istället för att vara hemma utvecklas exempelvis språket lättare, berättar Christina Engström.

– Ju mer du vet om hur samhället fungerar, ju mer makt får du över ditt eget liv.

Prisman centrum för projektet

Familjecentralen Prisman i Skene är centrum för projektet, naturligt då flera nyanlända föräldrar redan kommer dit.

På Prisman ska en rad olika aktiviteter ordnas kring ämnen som barnkonventionen, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Till exempel ordnar studieförbundet Vuxenskolan studiecirklar. Det kommer även ordnas bokcirklar kring barnperspektivet utifrån Astrid Lindgrens böcker.

– Vi kommer att ha program i föräldrastöd kring att vara förälder till barn och där man bytt land.

Ett gott samarbete

Projektet är möjligt tack vare samarbetet mellan dels olika verksamheter inom kommunen, dels mellan kommun och civilsamhället.

– Det finns ett stort engagemang bland kollegorna. Barn engagerar och vi vill alla att Mark ska bli bästa barnkommun.

Bättre på att möta nyanlända

Vad är din förhoppning med projektet?

– Att vi tillsammans och med andra metoder ska bli bättre på att möta nyanlända föräldrar och deras barn. Att vi synliggör barn i migration och deras behov tydligare och att fler kvinnor integreras på arbetsmarknaden, säger Christina Engström.

Hon hoppas projektet leder till ett naturligt samarbete mellan olika aktörer.

– Tillsammans når vi ut till människor på ett bättre och mer effektivt sätt.

Publicerad av: Marks kommun