Nytt samråd om järnvägen

Senast uppdaterad den 14 september 2020

Nu är det dags för ännu ett samråd om den planerade järnvägen mellan Borås och Göteborg. Den här gången visar Trafikverket olika alternativ på korridorer och stationslägen för dragningen av den nya järnvägen.

Samrådet pågår mellan 14 september till 6 november.

Under den tiden kan du lämna synpunkter på Trafikverkets förslag på möjliga korridorer och stationslägen för den nya järnvägen. De vill också ha synpunkter på utformning och innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen.

Även denna gång är samrådet helt digitalt – inga samrådsmöten kommer att hållas. Detta för att motverka spridning av covid-19. Istället kan du se en inspelad presentation där Trafikverket förklarar läget i utredningen, inklusive de järnvägskorridorer och stationslägen som man utrett. 

Mer information hittar du här (extern länk): Trafikverket

Publicerad av: Marks kommun