I spåren av corona… Alkoholmissbruk allt vanligare

Senast uppdaterad den 20 juli 2020

Under coronapandemin har digitalisering rusat fram och allt fler kan arbeta hemifrån för att begränsa smittspridningen. Men negativa effekter börjar märkas. Förutom viktig social kontakt med kollegor har det blivit svårare för arbetsgivaren att upptäcka anställda med missbruksproblem.

 

Möjlighet att jobba hemma

Den påskyndande digitaliseringen har fått många verksamheter att göra snabba omställningar för att ge fler medarbetare möjlighet att kunna arbeta hemifrån under den pågående pandemin. Ett led i att dämpa smittspridningen av covid-19 men också livsviktigt för personer som har eller med närstående i riskgrupp.

Om stöd och rutiner funnits tidigare för personer med missbruksproblem med till exempel regelbundna samtal med närmaste chef och uppföljningar i samarbete med företagshälsovården, har detta i många fall avbrutits på grund av pandemin.

Hinner gå långt innan åtgärder sätts in

Den rikstäckande Alkohollinjen har märkt av ett ökat tryck för samtalsstöd för alkoholkonsumtion under pandemin, upp 30% i maj jämfört med i fjol. Samtalen som kommit har varit dels från de som börjar utveckla ett missbruksproblem men även från de som sedan tidigare haft problem men nu tappat fasta rutiner och hamnat i allvarligt missbruk.

Reflektion

Arbetsplatsen har en viktig funktion även utanför hemmet. Det är lätt att småpratet försvinner i stela videosamtal så glöm inte bort att fråga varandra om hur helgen varit. Regelbundna avstämningar och för rutiner och uppföljningar mellan chef och medarbetare kan vara ett sätt att tidigare kunna fånga upp problem.

 

Vill du veta mer om vart du kan vända dig för stöd har vi samlat en rad viktiga länkar för både missbruk och andra stödlinjer på kommunens coronasida under mark.se/halaikris eller så kan du vända dig direkt till www.alkohollinjenl.se

Publicerad av: Marks kommun