Om förskola och fritidshem för barn med vårdnadshavare*) som blivit korttidspermitterade

Senast uppdaterad den 3 april 2020

Barn på förskola och elever i grundskolan med vårdnadshavare som är korttidspermitterade från sitt arbete är välkomna till förskola och fritidshem enligt ordinarie schema.

Orsaken till att det inte sker förändringar i schemat är att korttidspermitterade ”ska stå till sin arbetsgivares förfogande”. Det betyder att de vid behov snabbt ska kunna gå tillbaka till arbetet. Då ska inte ändrade rutiner för förskola eller fritids vara ett hinder.

Om man vill ändra tiderna för förskola eller fritidshem

Om vårdnadshavare har önskemål om förändrade omsorgstider ska man kontakta rektor.

Förändringar av taxan hanteras enligt de vanliga rutinerna kommande månad.
*) Med vårdnadshavare menas förälder eller annan ansvarig för barnet, till exempel god man eller förmyndare.

Publicerad av: Marks kommun