VA-arbete på Andra Vallåsgatan och Åsgatan

Senast uppdaterad den 15 mars 2018

Arbetet med omläggning av vatten, spill- och dagvatten på Andra Vallåsgatan och Åsgatan startar åter tisdagen den 3 april.

Under tiden arbetet med VA-ledningarna pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet, men vi ska göra så gott vi kan för att allt ska flyta på så bra som möjligt.

Kontakt 

Marcus Jonsson
Projektledare
0320 21 71 36

Marks kommun
Teknik- och serviceförvaltningen

Publicerad av: Marks kommun