Öppna matsalar och träningslokaler i anslutning till vård- och omsorgsboenden stängs

Senast uppdaterad den 12 mars 2020

Marks kommuns öppna matsalar: Rönnäng, Lindäng, Ekås och Kullabyn stängs från och med fredagen den 13/3.

Detta med anledning av att de ligger i anslutning till vård- och omsorgsboenden inom äldrevården.
Syftet är att minska smittrisken av coronavirus som ger upphov till sjukdomen covid-19.
Detta gäller enbart besökande gäster som kommer utifrån boendena.

Träningslokalen på Olof Marcusgården, Solgård och Dagcentralen Öxabäck stängs från och med idag av samma anledning.

Publicerad av: Marks kommun