Orange week - en vecka fri från våld

Senast uppdaterad den 17 november 2023

Nästa vecka, vecka 47, infaller Orange Week - en vecka fri från våld.
Då fokuseras på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld. Den 25 november inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor Orange Day, som FN har instiftat.

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt samhälls-, jämställdhets- och folkhälsoproblem, där de våldsutsattas mänskliga rättigheter upprepat kränks. 

Mark uppmärksammar Orange Week

Marks kommun uppmärksammar Orange week och Orange Day bland annat genom att uppmärksamma frågorna nedan och erbjuda hjälp.

• Känner du någon som far illa hemma? Du kan göra skillnad genom att bryta tystnaden!
• Blir du utsatt för våld i din relation? Blir du slagen, kontrollerad och kränkt?
• Går din ilska ut över din familj? Är du orolig över att skada dina närstående?

Viktigt att känna sig trygg

Det är viktigt att veta att du alltid har rätt att känna dig trygg och må bra, särskilt i ditt hem och i din familj. Det är alltid den som utsätter någon för våld eller övergrepp som bär ansvaret.

Om du blir utsatt för hot, våld eller övergrepp är det aldrig ditt fel. Det finns hjälp att få om du behöver det eller om du tror att någon annan kan behöva hjälp.

Läs mer

På länken här nedan hittar du mer information i ämnet.

 

Publicerad av: Marks kommun