Pedagoger i Mark lär av varandra

Börje Kristiansson och Lena Törning, två som var med och arrangerade Lärande i Mark-dagen. Bild: Magnus Larsson

Foto: Börje Kristiansson och Lena Törning, två som var med och arrangerade Lärande i Mark-dagen. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 30 oktober 2017

Under måndagen träffades nära 600 pedagoger i Mark för att lära och inspireras av varandra, när den första Lärande i Mark-dagen arrangerades.

Marks Gymnasieskolas entré fylldes snabbt av pedagoger från såväl förskola till gymnasium innan det späckade programmet startade. Totalt avverkades 25 seminarier under dagen, nästan enbart med föreläsare från de egna leden.

Sprider kunskap

- Detta är en intern spridningskonferens för alla våra pedagoger i Mark, där vi träffas och sprider vår kunskap till varandra, berättar Börje Kristiansson, biträdande rektor på Habyskolan och projektledare för Lärande i Mark.
Lärande i Mark-dagen innehöll även en bred palett av teman – tvålärarsystem, ämnesintegration, språkstörning, digitala hjälpmedel med mera.
- Roligt också att valet av seminarier under dagen är väldigt spritt. Även om vi är pedagoger gör vi inte alltid samma saker. Förhoppningen är att vi kan lära av varandra, knyta kontakter och bli ännu starkare.
- I slutändan handlar det ju om att höja måluppfyllelsen för våra elever. Därför är det en bra satsning för alla medarbetare, säger Börje Kristiansson.

En del i visionsarbetet

Dennis Reinhold, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, pekar skolans stora visionsarbete med en lärmiljö för alla, där Lärande i Mark är ett viktigt inslag.
- Det finns en sådan bred och inneboende kunskapsbank bland våra pedagoger som vi vill dra nytta av. Och därför att vi kan samlas under trevliga former för att lära och inspireras av varandra är fantastiskt.

 

Publicerad av: Marks kommun