Underhållsarbete påverkar mark.se 4/10

Senast uppdaterad den 26 september 2016

Onsdag den 4 oktober 2016 med start kl. 19:00 kommer kommunens hemsida http://www.mark.se att vara nere i drygt en timme på grund av planerat underhåll av kommunens nätinfrastruktur. E-post som skickas under driftstoppet kommer att ställas i kö och levereras när trafiken är igång igen.

Publicerad av: Marks kommun