Polisinsats vid skola efter larm

Senast uppdaterad den 29 september 2022

Under torsdagen uppmärksammades en situation på Lyckeskolan i Kinna, där en bild på en kniv skickats från en elev i en Snapchatgrupp. Vårdnadshavare till en elev i gruppen uppfattade detta som ett hot och slog larm.

Enligt skolans rutiner kontaktas alltid polis vid den här typen av händelser. De kom snabbt till platsen och kunde konstatera att inget vapen fanns på skolan. Insatsen avbröts därför.

 

Enligt Polisens rutiner rubriceras den här typen av händelser alltid som PDV (Pågående dödligt våld), då det handlar om skola, hot och vapen.

 

Ingen har kommit alltså till skada. Från skolans sida konstateras att de rutiner som finns också fungerar och följs.

Publicerad av: Marks kommun