Prismans invigning lockade mängder med besökare

Senast uppdaterad den 25 januari 2017

Intresset för Familjecentrum Prisman är stort bland Markborna. Det kom mycket folk till tisdagens invigning av den nya verksamheten, som har fokus på att föräldrar och barn ska må bra.

- Vi vill ge korta vägar till den hjälp som man behöver. Det blir mycket lättare när allt finns samlat under samma tak, säger Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare i Marks kommun.

Familjecentrum Prisman bedrivs i samverkan mellan Marks kommun och Västra Götalandsregionen. Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, och Susanne Erixon, kommunchef, klippte därför tillsammans det traditionella invigningsbandet.

Marie Gabrielsson från Kinna med dottern Annie.
Marie Gabrielsson från Kinna med dottern Annie, 2 år, var en av alla besökare, och är nöjd med vad hon fick se.
- Jag kommer absolut att gå hit. Särskilt för äldre barn är det roligt att få träffa andra barn, säger hon.


På golvet sitter storebror Axel, 4,5 år och leker med dinosaurier. Här leker även systrarna Ellie och Alba Yrfors, 5 och 3 år, med bilar och djur. De berättar att de tycker om djur.
- Vi har en riktig häst som vi brukar rida på, berättar Ellie. 

Mötesplats för föräldrar

Prisman är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldern 0–6 år. På ett och samma ställe erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välbefinnande. Det är en öppen verksamhet till för alla med övergripande syfte att befrämja hälsa.
Här finns MVC, BVC, socialrådgivning och öppen förskola ett och samma ställe. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. Verksamhet arbetar därför utifrån ett familjecentrerat arbetssätt, vilket avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.

Språkträning

Eva Lindh Långmo är samordnare för Familjecentrum Prisman och förskollärare på öppna förskolan. Hon berättar att öppna förskolan kommer att lägga extra vikt på språkträning.
- Vi har köpt in böcker i 10 exemplar. Då kan vi läsa högt och barnen kan titta i böckerna tillsammans med sina föräldrar. Man kan läsa även med små barn, och läsningen är viktig för språkutvecklingen, berättar hon.

Öppna förskolan kommer att ha sångsamling kl 10 varje dag och även fredagsfrukost till självkostnadspris kl 8-9.

Jeanette Hack, Lina Sjöstrand och Eva Lindh Långmo.

Stöd i föräldrarollen

Två förmiddagar i veckan kommer det att finnas en familjebehandlare på Familjecentrum Prisman. En av de förmiddagarna är det Jeanette Hack som föräldrarna kan prata med om tankar, frågor eller bekymmer i livet med barn. Hon kan ge råd och stöttning i föräldrarollen, eller guida vidare till till exempel familjerätten.
- Här kan vi ta små samtal som förebygger att man behöver vända sig till socialtjänsten senare. Men vi hoppas också att de som har pratat med oss och fortfarande har ett behov av mer stöd från socialtjänsten känner en ökad trygghet så att de vågar ta den kontakten och be om hjälp, säger hon.

Välkommet tillskott

Marks kommunchef Susanne Erixon konstaterar att Prisman är ett välkommet och betydelsefullt tillskott.
- Arbetet med folkhälsa är viktigt och det startar ju redan med de blivande föräldrarna och det späda barnet. Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda kommuninvånarna detta stödet, säger hon.


Fakta Familjecentrum Prisman

Verksamheten finns på Varbergsvägen 50 i Skene (granne med Närhälsan Skene vårdcentral).

  • Vara en mötesplats
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och vårdnadshavare
  • Erbjuda ett lättillgängligt stöd
  • Främja barnets språkutveckling
  • Stärka anknytningen mellan vårdnadshavare och barn
  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum

 

 

Publicerad av: Marks kommun