Prisregn över Mark-chef

Senast uppdaterad den 29 april 2019

Den 25 april mottog Annette Eriksson, enhetschef på vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen, ett pris för sitt hållbara ledarskap.

När Centrum för välfärdsstudier vid Högskolan i Borås delar ut SydVästenpriset för fjärde året i rad är det en chef i Marks kommun som får priset. Syftet med SydVästenpriset är att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett hållbart och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland, något som Annette Eriksson lyckats strålande med. För detta belönas hon med 25 000 kronor och en sydväst.

Publicerad av: Marks kommun