Projekt i rörelse - Ny ung mötesplats för ökat välmående

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023

Under hösten kommer Marks kommun att starta en mötesplats för unga tillsammans med RF-SISU. Syftet med mötesplatsen är att väcka lust till fysisk aktivitet och därmed öka välmåendet bland unga.

– En samlingspunkt med låga trösklar som kan locka många barn och unga till ett mer aktivt och rörligt liv – det är något vi tycker skulle ha funnits för länge sedan. Det säger Elina Kroksjö och Emelie Roland, utvecklingsledare respektive administratör på kultur- och fritidsförvaltningen när vi träffas i Ängshallen i Skene.

Från och med oktober kommer det bjudas på mellanmål och fysisk aktivitet i Ängshallen, Skene, på onsdagar efter skolans slut.

– Alla unga är ju inte med i en förening och man har inte rörelse och motion som en aktiv del av livet den vägen. Man kanske inte heller har föräldrar som kan skjutsa fram och tillbaka från träningar och som i övrigt är allmänt stöttande, säger Emelie Roland. 

– Ja, det kan ju finnas många olika skäl till att man blir lite för mycket stillasittande i vardagen och genom forskning vet man att ett aktivt liv kan förbättra skolresultaten betydligt, menar Elina Kroksjö.

Prioriterade grupper

Aktiviteterna kommer vara öppna för alla unga i åldrarna 10-15 år, men är särskilt riktade till tjejer och barn och unga som inte är fysiskt aktiva, som inte är med i någon förening eller som har en funktionsnedsättning.

– Varför dessa grupper är särskilt prioriterade beror på att det genomfördes en undersökning i Marks kommun 2022 som visade att dessa grupper sticker ut särskilt när det gäller föreningsdelaktighet och fysisk aktivitet, säger Elina.  

Syftet är att öka föreningsdelaktigheten och den fysiska aktiviteten samt att förbättra den fysiska och psykiska hälsan bland våra barn och unga.  

Unga kommunutvecklare nyckelpersoner i projektet

Ett av Marks kommuns övergripande mål är att bli bästa barnkommun och en viktig del för att nå dit är att man stärker ungas delaktighet och inflytande. Som ett led i detta arbete så kommer det under hösten anställas ett antal unga kommunutvecklare av folkhälsan på kultur- och fritidsförvaltningen. 

– De unga kommunutvecklarna kommer ha en nyckelroll när det gäller gemenskapen och för att svetsa samman grupperna. Förhoppningen är att de ska känna av gruppen, stämningen, ta reda på vad som efterfrågas och sedan förmedla det vidare till projektledaren, säger Emelie Roland. 

– Givetvis kommer det finnas vuxennärvaro från RF-SISU som är projektledare och tanken är ju också att förslagen på de olika aktiviteterna också ska komma från ungdomarna själva, fortsätter Elina Kroksjö.

Samarbete med föreningslivet

– Detta kommer bli ett fint samarbete mellan föreningslivet, RF-SISU och kommunen och tanken är att olika föreningar ska få eget ansvar över just sina dagar. Redan nu finns ett stort intresse från många föreningar som gärna vill vara med, säger Elina. 

– Ena veckan kanske det är basket och nästa kanske det är dans som gäller. Och just dans är något som efterfrågas mycket av framförallt unga tjejer, ler Emelie. Men som sagt, planen är att deltagarna själva ska kunna påverka vilka aktiviteter man vill ägna sig åt, fortsätter hon.

 

 

Publicerad av: Marks kommun