Riksidrottsgymnasiet i basket lämnar Mark 2023

Senast uppdaterad den 5 april 2022

Mark får inget förnyat tillstånd att fortsätta med riksidrottsgymnasiet i basket RIG från och med höstterminen 2023.
– Vi är ledsna och besvikna, dels själva men framförallt för eleverna och för personalens skull. Vi är väldigt stolta över vår verksamhet och våra elever, vilket gör beskedet extra tungt, säger verksamhetschef Caroline Billing.

Från början tillstyrktes både Mark, Luleå och Norrköping som RIG-gymnasier. Därefter har Riksidrottsförbundet angett 66 platser kommande 3-årsperiod, varför en av orterna tagits bort.

I beslutet väger Svenska Basketbollförbundet särskilt in faktorer som gynnar städer  som redan har flera elitidrotter, vilket Mark saknar idag.

Besked i går

Mark fick i måndags besked om att de två andra huvudmännen anses ha bättre sportsliga förutsättningar för RIG-verksamhet.

I huvudsak handlar basketbollförbundets val av ort om förutsättningar gällande samverkan med kompletterande elitmiljöer, mångfald i elitidrottskompetens i kommunen med möjlighet att nyttja kompetensnätverk och utbyte mellan elitidrotter (på gymnasienivå och i på föreningsnivå inom kommunen), geografisk placering och kommunikationsmöjligheter, utbud och boendemiljö, närhet till högre lärosäten för kompetenstillförsel och i arbetet med dubbla karriärer samt tillgång till och kvalitet på anläggningar och faciliteter. 

Nationella idrottsutbildningen NIU finns kvar i Mark

Värt att notera är att den nationella idrottsutbildningen NIU kommer att finnas kvar på Marks Gymnasieskola.

RIG har stärkt baskettraditionen

RIG Mark har bidragit till att bygga vidare och stärka baskettraditionen i Mark och det är skolan och lärarna väldigt stolta över.

 Vi har fantastiska och högst kompetenta medarbetare som utbildar och stöttar eleverna på bästa sätt. Vi tycker vi klarat RIG-uppdraget bra. Under åren har RIG Mark fostrat flera/många fantastiska ungdomar till spel både på högsta nivå i Sverige och utomlands. Vi har exempelvis flera spelare i USA i dag, säger Caroline Billing.

Förbundet nöjda med Marks agerande

Höstens händelser som massmedia skrivit om har inte påverkat tillstyrkan, det står tydligt i beskedet från basketbollförbundet. Förbundet var nöjda med skolledningen och utredarna i Marks kommun där vi varit samarbetsorienterade och transparenta i förhållande till förbundet. Förbundet såg i nuläget ingen risk att liknande händelser skulle upprepas.

Har arbetat med utveckling

Caroline Billing berättar att skolan arbetat med att utveckla basketgymnasiet.

 Det finns det alltid något att förbättra, oavsett vad man jobbar med. Vi har gjort förstärkningar kring elevboendet, ökat samverkan med elever och vårdnadshavare osv. Men vi tycker att vi på det stora hela lyckats mycket väl med att stärka svensk elitidrott, och varit en viktig grund inte minst för damer men givetvis även för herrar.

Eleverna fullföljer utbildningen

De elever som går på RIG Mark och som startar höstterminen 2022 har all rätt att fullfölja sin utbildning här.

 Och vi ska göra allt för att det ska bli en så bra tid på Marks Gymnasieskola som möjligt, säger Caroline Billing.

 Vi kommer förbereda elevhälsan så att det finns möjlighet till samtal om man så önskar. Vi kommer också inom kort bjuda in till ett extra föräldramöte på Teams och kommer informera vårdnadshavare löpande om vad som sker.

Publicerad av: Marks kommun