Risk för gräsbränder

Senast uppdaterad den 24 april 2020

Med vårsol och vind blir det snabbt torrt i våra marker och risken för gräsbränder ökar. Räddningstjänsten i Södra Älvsborgs avråder därför från all eldning i skog och mark.

När fjolårsgräset blir torrt tänder det lätt med snabb spridning som följd. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF avråder från all eldning i skog och mark och uppmanar även allmänheten att avstå ifrån så kallad luntning.

Uppmaning - elda inte ute

I och med covid-19 kan det bli en större påfrestning på räddningstjänsten och övriga blåljusorganisationer om de måste hantera gräs- och skogsbränder. För att unvika detta avråder räddningstjänsten nu från all eldning utomhus. Det gäller även så kallad luntning.

Aktuell helikopterberedskap

Sedan den 17 april har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB på grund av brandriskerna ökat beredskapen med fyra helikoptrar. Två av dessa finns i Jönköping.  Det råder i nuläget inget eldningsförbud men bedömningen av brandriskläget sker löpande och kan snabbt komma att ändras.

 

Håll dig gärna uppdaterad kring senaste brandriskinformation via länken nedan till räddningstjänsten.

Länk till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF

Publicerad av: Marks kommun