Rydals förskola stängs efter beslut från miljöenheten

Senast uppdaterad den 7 februari 2024

Rydals förskola beräknas stänga 1 mars i år, efter misstankar om dålig miljö i lokalerna.

Bakgrunden är observationer och inspektioner som ligger till grund för beslutet.

Personal har noterat en stickande lukt i lokalerna. Kommunens miljöenhet och Rise har under januari undersökt fastigheten på plats. Kommunens miljöenhet anser nu att fastigheten där förskolan har sin verksamhet är olämplig att vistas i.

Det handlar om misstänkta brister som kan påverka de som vistas där och då tar vi det säkra för det osäkra. Vi prioriterar alltid barnens säkerhet och välbefinnande högst. Därför stängs förskolan, säger Caroline Ekberg, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Förskolan flyttar verksamheten

Personal och vårdnadshavare har i dag informerats om åtgärderna.

Rydals förskola kommer istället att bedriva sin verksamhet i ersättningslokaler i Kinna, troligtvis i samma fastighet som Strömbackens förskola.

Det är naturligtvis ledsamt att behöva ta till såpass drastiska och snabba åtgärder. Men vi är ytterst måna om barnen och personalen och därför finns inget alternativ, säger Linda Ahlström Palm som är rektor på Rydals förskola.

Om Rydals förskola

Rydals förskola har varit verksam i många år. Förskolan rymmer i dag 24 barn.

Publicerad av: Marks kommun