Så firade vi Mark 50 år

Riksdagsledamoten Mikael Larsson (C), Björketorp, var en av alla som porträtterades.

Foto: Riksdagsledamoten Mikael Larsson (C), Björketorp, var en av alla som porträtterades. Foto: Mikael Jägare

Senast uppdaterad den 30 december 2021

Att fira en kommun som fyller 50 år under pågående pandemi är kanske inte det enklaste. Men alla inblandade försökte göra det bästa av situationen. Nu när 2021 närmar sitt slut är det dags att sammanfatta allt som hände under året.

 Covid-19-pandemin betydde att jubiléet fick anpassas till ett digitalt och avståndssäkert firande.    

– Uppdraget från våra politiker var väldigt brett. Att tillsammans med föreningar, näringsliv, kyrkor och samfund uppmärksamma jubileumsåret och att göra detta utan stora publika arrangemang på grund av risken för smittspridning, säger Mikael Jägare, som varit projektledare tillsammans med Mathias Melo.    

Vi är tillsammans Mark

 – Redan vid våra första planeringsmöten hittade vi snabbt en samsyn gällande hur vi ville att projektet skulle genomföras. Vi ville försöka ge en bild av hur Mark ser ut igår, idag och imorgon. Vad är Mark? Jo, vi är Mark. Människorna som bor och verkar här. Vårt bidrag som individer får omgivningen att blomstra, utvecklas och leva, säger Mathias Melo.   

Snabbt kom de fram till att det bästa sättet att visa Mark var att uppmärksamma människorna som lever och verkar här, genom att göra en serie filmporträtt.

Ville lyfta fram den vanliga människan

Under året har det producerats videoporträtt på invånare runt omkring i Mark. Dessa korta filmer publicerades på Marks kommuns digitala plattformar under årets gång.

Tips! Längst ned i texten finns länk till sida med alla filmerna!

- Vi ville lyfta den vanliga markbon och på vilket sätt vi alla bidrar till vårt samhälle, vare sig den är som lantbrukare, vårdpersonal, pensionär eller skolungdom.   Vad vi gör, hur vi ser på livet och vilka vi är definierar kommunen vi lever i - Vi är Mark!   

Filmerna en tidskapsel

Dessa korta videoporträtt kommer i framtiden fungera som en tidskapsel för hur vi levde våra liv under 20-talet. Dessutom har vi skapat möjligheten för framtida invånare att få en inblick under en historisk period i människans historia – Coronapandemin.   

Videorna har i skrivande stund exponerats över 620 000 gånger på sociala medier.      

Digitala vykort skickades

För att engagera föreningar, näringsliv och invånare i Mark uppmuntrades dem till att skicka in ett digitalt vykort som i det stora hela kunde ge en inblick hur vårt samhälle ser ut idag. Detta inte bara för att bidra och bli sedda, vare sig det handlade om ett företag eller förening, utan också för att ge möjlighet att skapa en tidskapsel för framtiden.  

Idén var enkel: skicka in en bild och komplettera med en kort text och berätta om något som har med vår kommun att göra. Det kunde vara allt från en historisk händelse i kommunen, till en vardagsbild från en förening under pandemin.  

När åtta blommor blev en bukett  

Tillsammans med kommunens Gata/Park-enhet drevs och uppkom idén “När åtta blommor blev en bukett”. Den anspelar på historien om när de sex landsortskommunerna och de två köpingarna gick samman och bildade Marks kommun.   

 - Vi hyllade de åtta storkommunerna som fanns innan sammanslagningen, genom att placera ett blomsterarrangemang i de sex ursprungliga landsortskommunerna. Invånarna här är stolta över sina orter och varje ort är stark på sitt sätt. Därför var det viktigt att lyfta och minnas vår historia och de uppoffringar som gjordes för femtio år sedan för att möta regeringens kommunreformbeslut, berättar Mathias Melo och Mikael Jägare.   

Låten Gränsland  

Som en avslutning på videoporträtten skrevs och producerades låten Gränsland och en musikvideo.   

Videon är ett kollage av alla personer som porträtterades och visar den mångfald Mark har.

Låten “Gränsland” skrevs av Mathias Melo och Emil Sällström. Den är en hyllning till invånarna och återigen en påminnelse om vår historia – att det en gång gick en gräns mellan Danmark och Sverige. Mark betyder just gränsland.   

Tanken är även att låten framöver kan användas som en ljudprofilerande del av Marks identitet och profil.   

Singla i Mark  och en tidskapsel med unga

Ung i Mark startade en tidskapsel med ungdomar i kommunen. Den är tänkt att pågå i 50 år, både digitalt och fysiskt. Genom att intervjua unga och deras syn på samhället och livet idag finns en grund till ett material som med jämna mellanrum i framtiden återupprepas på samma sätt, med samma frågor till nästa generations ungdomar.     

Hur såg vi på klimatet, jämställdheten, sociala media med mera år 2021? Och hur kommer vi se på det 2071? Att få lyssna till och samla perspektiv från generationen som kommer skapa morgondagens samhälle kan ha ett stort värde för framtiden och vår kommun. Tidskapseln påbörjades under evenemanget “Singla i Mark”, en digital nykter skolavslutning, som kommunen arrangerade.  

Filmfest och utställningar

Firandet har inte bara skett digitalt. Förutom blomsterarrangemangen runt om i kommunen har jubileumet även synts till vid FilmfestiMark, den nationella utställningen ”Vi som arbetar med våra kroppar”, olika scenframträdanden tillsammans med Jessica Rohdén, en tysk vresbok har skänkts i samband med 50-årsfirandet och planterats i Stationsparken, Kinna.   

Dessutom har fyra föreningar (Kinna Fotoklubb, Hyssna fotoklubb, Marks konstgille samt Marks konstgrafiska verkstad) arrangerat en utställning. De har skapat konstverk, tagit fram fotografier och letat i konstarkiven för att skapa utställningen ”Mitt Mark”. 

Se alla videoporträtten igen!

Vill du se om våra filmer? Här hittar du alla videoporträtten (klicka här)!

Publicerad av: Marks kommun