Så här tycker Markborna om tryggheten i kommunen

Senast uppdaterad den 13 februari 2020

En majoritet av Markborna känner sig trygga i kommunen. Det visar svaren från nästan 700 Markbor i en nyligen genomförd trygghetsundersökning - den första i sitt slag i Mark.

- Vi ser positivt på att så pass många Markbor känner sig trygga samtidigt som det är viktigt att vi tar till oss av de som upplever det motsatta. Vi behöver hitta åtgärder som bidrar till att alla i Mark upplever den trygghet som de förtjänar, säger kommunpolis Annika Stomberg.

58 % av de svarande upplever ingen skillnad i trygghet jämfört med tidigare år medan 39 % upplever en försämring.

- Det är svårt att sia om vad det kan tänkas bero men vi vet att även om uppmärksammande brott sker på andra plaster så påverkar det givetvis människor även här. Det kan mycket väl vara en bidragande orsak till en lokal oro utöver det som faktiskt sker här i Mark.

Engagerade pensionärer

Totalt svarade 692 personer på den digitala enkäten, som alltså är den första i sitt slag i Mark. Trygghetsundersökningen genomfördes i höstas som ett samarbete mellan polisen och Marks kommun, och svarstiden löpte under november månad. Över hälften av de svarande är kvinnor och noterbart är även att 23 procent av de svarande är 68 år eller äldre. Å andra sidan var ungdomarna svårare att nå - endast strax över 5 procent av de svarande är i åldersspannet 13-25 år.

- Det är fantastiskt roligt att se att det var så pass god svarsfrekvens bland våra pensionärer. Vi vet sedan tidigare att vi har otroligt engagerade pensionärer i Mark och detta belyser det ytterligare. Vi hoppas i nästa undersökning att nå ut ännu mer till vår yngre befolkning. Det är oerhört viktigt att få höra mer om hur de upplever tryggheten i Mark. Vi har bland annat en stor gymnasieskola så självklart hoppas vi kunna få reda på hur skolelever känner, säger Rickard Silva, trygghetssamordnare på kommunen. 

Oro för våldsbrott

Han konstaterar också att undersökningen visar att 62 procent av de tillfrågade Markborna är oroliga för att de själva eller någon i deras närhet ska utsättas för brott. Oron rör främst risken för misshandelsbrott, inbrott eller stölder. Det finns också några platser i kommunen som upplevs som otrygga – här nämns exempelvis tunneln vid Kinna resecentrum.

- Otrygghet måste alltid tas på allvar. Hur människor upplever tryggheten påverkar hur en mår och vilka beslut en fattar i sin vardag. Upplever man sig som otrygg så påverkar det måendet negativt och det måste tas på allvar. Det är därför det är så viktigt med denna trygghetsundersökning eftersom den kan fånga upp den oro som inte framgår om vi bara ser på statistik om anmälda brott.

Kommunpolis Annika Stomberg är inne på samma resonemang.

- Att undersöka hur trygga människor känner sig visar ofta mer än bara statistik om anmälda brott. Ser vi till exempel på anmälda våldsbrott i Mark under de senaste åren så ligger de på en stabil nivå, med till och med färre under 2019 jämfört med exempelvis 2016.

Dags igen i november

Planen är nu att trygghetsundersökningen blir en återkommande temperaturmätare och i november i år är det dags nästa gång. 

- Det ska mycket intressant att kunna avläsa trender över tid. Trygghets-undersökningen är en viktig informationskälla för Polisen och kommunen när vi ska hitta rätt brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Mark, säger Rickard Silva.

Publicerad av: Marks kommun