Så ska nya Lyckehallen se ut

VY FRÅN ENTRÉTORGET, NORDVÄST

Foto: Vy från entrétorget i nordväst. Bild: Fredblad Arkitekter

Senast uppdaterad den 13 november 2019

Så här är det tänkt att nya Lyckehallen i Kinna ska se ut - en varm och guldfärgad byggnad intill den nya Lyckeskolan.

Byggnaden som ska innehålla två idrottshallar ska förses med ett fasadmaterial av guldskimrande sträckmetall.

Tanken är att Lyckehallen ska kännetecknas av lätthet, transparens samt vara i en varm färgskala.

Huvudentrén kommer att finnas i det nordvästra hörnet.
Delen öppnar upp sig mot entrétorget, med en tydligt markerad entré.
Stort glasparti över hörn ger en öppenhet mot entrétorget och välkomnar
besökaren.
Den guldfärgade fasaden omsluter entréhörnet i samma färgskala som
aulan. Entrén belyses även under kvällstid och blir en lykta mot torget.

Publicerad av: Marks kommun