Säkert och tryggt studentfirande på Marks Gymnasieskola

Senast uppdaterad den 7 maj 2020

Marks Gymnasieskola kommer att genomföra studentfirande som planerat 2020-06-09, men med anpassningar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

- Studentfirandet är en glädjefylld höjdpunkt för våra elever. Med stöd av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer känner vi oss trygga med att Marks Gymnasieskola kan anordna ett säkert studentfirande som minimerar smittspridningen och samtidigt ger eleverna ett härligt minne för livet, säger Markus Ring, skolans rektor.

Samråd

Marks Gymnasieskola har efter samråd med avgångseleverna, personalen och polisen beslutat att genomföra studentfirandet på det planerade datumet 9 juni 2020. Vid en skolkonferens var samtliga avgångsklasser överens om att det var bättre att planera för student på utsatt datum med nödvändiga anpassningar, än att flytta studenten framåt i tiden. Folkhälsomyndigheten har även kommit ut med riktlinjer som på ett bra sätt tydliggör under vilka förutsättningar studentfirandet kan utformas.

Självklart måste man var frisk och symptomfri

För att få komma till skolan på studenten krävs precis som vanligt att man känner sig helt frisk och inte uppvisar några sjukdomssymptom.

Klassvis utspring

Skolan kommer att ta in studenterna klassvis, utspritt över hela dagen, med första utspringet preliminärt klockan 10.00 och därefter med jämna mellanrum. Det betyder att alla delar av firandet kommer att ske klassvis och inga stora gemensamma samlingar kommer ske. I programmet ingår vissa ceremoniella inslag och en gemensam måltid för varje klass.

Begränsat antal åskådare med live-sändning

Skolan kommer att begränsa antalet personer som möter upp varje elev till två personer samt ett fordon. Personer som tillhör en riskgrupp eller är över 70 år avråds från att delta. Utspringet kommer att sändas live så att alla som inte är på plats kan följa det via internet. Det kommer även att finnas parkeringsvakter som hjälper till att dirigera trafiken inne på skolans område för att få ett bra flöde. Personer utöver de två anhöriga som får hämta upp varje elev får ej uppehålla sig på skolans område, utan hänvisas till att följa utspringet på internet.

Information om lastbilsflak och studentbal

Lastbilsåkning på studenten är något som eleverna själva bokar och planerar. Folkhälsomyndigheten avråder från detta och skolan kommer därför inte tillåta att några lastbilar möter upp på skolans område.
Studentbalen organiseras av elevkåren och vi hänvisar till dem gällande frågor om detta.

Detaljinformation kommer längre fram

Under vecka 20 kommer detaljerad information skickas ut till alla elever, med tider för ankomst och utspring samt övrigt praktiskt som rör studentfirandet 2020. Vi förbehåller oss rätten att förändra planeringen
för studenten om förutsättningarna skulle ändas, exempelvis om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
Genom att klicka här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående studentfirande 2020.

Publicerad av: Marks kommun