Samrådsmötena om ny järnväg mellan Göteborg och Borås är inställda

Senast uppdaterad den 16 mars 2020

Mötena är inställda för att motverka spridning av coronaviruset covid-19.

Samrådet pågår som vanligt ändå, fast helt digitalt, och Trafikverket vill fortfarande ha dina synpunkter!

Mer information hittar du här:

Samrådsmötena om ny järnväg mellan Göteborg och Borås är inställda

 Du kan lämna synpunkter på samrådsunderlaget under perioden 10 mars till 4 maj 2020. Lämna dina synpunkter på projektets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras.

 Du hittar allt material på 

www.trafikverket.se/goteborg-boras

Publicerad av: Marks kommun